Γεννήτριες 
Olympian GEP50 - 50 kVA | DPX-1507
Olympian GEP50 - 50 kVA | DPX-1507
PRAMAC GBW22P - 22 kVA | DPX-1703
PRAMAC GBW22P - 22 kVA | DPX-1703
FG Wilson P65 - 65 kVA | DPX-1613
FG Wilson P65 - 65 kVA | DPX-1613
Olympian GEP500 - 500 kVA | DPX-1529
Olympian GEP500 - 500 kVA | DPX-1529
FG Wilson P500 - 500 kVA | DPX-1632
FG Wilson P500 - 500 kVA | DPX-1632